Kodukord

Ruumide kasutaja kohustub:

 • kasutama Hopneri Maja ruume heaperemehelikult, vastavalt nende sihtotstarbele ning sündmuse eesmärgile, hoidma ruume, samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust korras ja puhtana;
 • tagama ruumides oleva vara säilimise;
 • tagama, et ruumides ei suitsetata ega kasutata narkootilisi ja psühhotroopseid aineid; üritustel teenindav catering kohustub paigaldama tuhatoosid välisukse juurde või kokkuleppel Hopneri Maja sisehoovi;
 • teavitama esimesel võimalusel Hopneri Maja sündmuse kokkulepitud punktides toimunud muudatustest (nt vahetuvad esinejad, toitlustaja, kellaajad, külaliste arv jne) e-posti aadressil info@hopnerimaja.eu;
 • leppima enne üritust kokku lisaruumide kasutamise;
 • vabastama ruumid lepingus kokkulepitud ajal ja tagastama need samas seisukorras, milles nad olid üleandmisel;

Sündmus loetakse lõppenuks, kui kõik sündmusel osalenud isikud (välja arvatud Hopneri Maja töötajad) on ruumidest lahkunud. Ületatud aja tasu arvestatakse täistundides vastavalt sõlmitud lepingule või kehtivale hinnakirjale.

Ruumide kasutajal on õigus:

 • kasutada sündmuse läbiviimisel kaasa toodud tehnikat ja muud inventari kooskõlastatult Hopneri Majaga;
 • kasutada sündmuse teenindamiseks enda poolt tellitud firmade teenuseid (catering, heli- ja valgustehnika jms) sellest eelnevalt Hopneri Maja informeerides.

Majas ei ole lubatud eelnevalt kokkuleppimata:

 • tõsta ümber mööblit ja kujunduselemente;
 • kasutada elavat tuld saalide ja majaesise dekoreerimisel (v.a spetsiaalsed küünlad laudadel);
 • kasutada ilma põrandakaitsmeteta mööblit ja transpordivahendeid ning teipi, mis rikuvad saalide põrandaid ja/või muud inventari. Juhtmete katmisel palume teibi asemel kasutada selleks spetsiaalsest ettenähtud matte;

Hopneri Maja administraatoril/projektijuhil on õigus sissetoodavat inventari kontrollida ja vajadusel keelata selle kasutamist.

Pärast sündmuse lõppu vaatavad Hopneri Maja administraator või sündmuse vastutav isik toimumise koha üle, et veenduda selle korrasolekus.

Liitu meie uudiskirjaga
Ole esimene, kes kuuleb eksklusiivsetest sündmustest ja eripakkumistest.
© 2024 Kesklinna Vaba Aja Keskus. Kõik õigused kaitstud.